Lene Berg - Lene Berg

"Vinden slog ind over havet med uformindsket styrke. En måge uden situationsfornemmelse blev kastet hid og did under iturevne skyer, men virkede ikke voldsomt optaget af at lande. De større sten på stranden var begyndt at røre på sig. Det gør de når turisterne har forladt stranden."

                                                             Citat fra en ukendt roman

Lene Berg er historiefortæller, men som oftest af historier fra beskuerens egen underbevidsthed. Ikke sådan at forstå, at Lene Berg er sig ubevidst om sine virkemidler, men hun holder sig fra at give en facitliste og et entydigt svar. Der opfordres til at digte videre og tale højt med eget selv eller andre. Der tilskyndes til at dykke ind i citater fra den virkelighed, man oftest opholder sig i og gå på intern skattejagt i personlige såvel som kunsthistoriske referencer.
”Verden har den størrelse, vi tillader at give den, og det anbefales at maksimere udsynet, uanset om man vil kigge ud i det fjerne eller ind under egen navlehud. Begge yderpunkter indeholder universer, det nok er værd at rejse rundt i, og som i en hver form for rejse har vi brug for kvalificerede spejle til at måle kursen med."
                                                                     Bjørn Ignatius Øckenholt


You can now edit the text / element
.
"The wind beat into the sea unabated. A seagull without situational awareness was tossed under the torn clouds, but did not seem fiercely devoted to land. The larger stones on the beach were beginning to stir. That's what they do when the tourists have deserted the beach. "
                                                              Quote from an unknown novel
"Lene Berg is a storyteller, though mostly by stories from the viewer's own subconscious. Not in the sense that Lene Berg is herself unaware of her instruments,
but she stays away from giving a clear answer.
Thus you are required to think ahead and to speak loudly with your own self or others. You are encouraged to dive into quotations from the reality in which you are mostly staying, and to go on internal treasure hunts in personal as well as art historical references.
The world has the size that we allow it to have, and it is recommended to maximize visibility, whether you want to look into the distance or peek under your own skin.
Both extremes contain universes which are probably worthwhile to travel around - and like in every other kind of journey we need qualified mirrors to measure the course."
                                                                 Bjørn Ignatius Øckenholt
.
 
Panel title

© 2019 leneberg

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,33756518363953sekunder