Jeg er historiefortæller, men som oftest af historier fra beskuerens egen underbevidsthed.      Ikke sådan at forstå, at jeg er ubevidst om mine virkemidler, men jeg holder mig fra at give en facitliste og et entydigt svar. Der opfordres til at digte videre og tale højt med eget selv eller andre. Der tilskyndes til at dykke ind i citater fra den virkelighed, man oftest opholder sig i og gå på intern skattejagt i personlige såvel som kunsthistoriske referencer.


 

”Verden har den størrelse, vi tillader at give den, og det anbefales at maksimere udsynet, uanset om man vil kigge ud i det fjerne eller ind under egen navlehud. Begge yderpunkter indeholder universer, det nok er værd at rejse rundt i, og som i en hver form for rejse har vi brug for kvalificerede spejle til at måle kursen med.”

                                                                    

Bjørn Ignatius Øckenholt